دبیرستان سادات
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
شروع: 1399/05/12 ساعت 12:00 - پایان: 1399/05/12 ساعت 18:00
شروع: 1399/05/12 ساعت 12:00 - پایان: 1399/05/12 ساعت 18:00
مشاهده نتیجه آزمون
سلام و خداقوت.
نتایج دوستانی که تا قبل از ساعت 15:30 گزینه ها وارد کرده اند
شروع: 1399/05/12 ساعت 14:30 - پایان: 1399/05/14 ساعت 12:00
شروع: 1399/05/12 ساعت 15:20 - پایان: 1399/05/14 ساعت 14:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر