مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
کارت ورود به جلسه آزمون کد نمایندگی حقیقی بیمه ایران 11 آذر 1398
شروع: 1398/09/09 ساعت 10:00 - پایان: 1398/09/11 ساعت 10:00
آزمون های آنلاین
هیچ آزمون آنلاینی ثبت نشده است است.
مشاهده نتیجه آزمون
نتایح آزمون ورودی کد نمایندگی حقیقی 11 آذر 1398
شروع: 1398/09/11 ساعت 12:00 - پایان: 1398/12/29 ساعت 23:59
شروع: 1398/05/20 ساعت 08:00 - پایان: 1398/12/29 ساعت 23:59
نتایج آزمون ورودی کد نمایندگی حقیقی 24 اسفند 1397
شروع: 1397/12/24 ساعت 11:30 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
نتایج آزمون ورودی کد نمایندگی حقیقی 12 بهمن 1397
شروع: 1397/11/12 ساعت 11:30 - پایان: 1398/12/29 ساعت 23:59
نتایج آزمون ورودی کد نمایندگی حقیقی بیمه ایران 10 اسفند 1397
شروع: 1397/12/10 ساعت 11:30 - پایان: 1398/12/29 ساعت 23:59
نتایج آزمون ورودی کد نمایندگی حقیقی بیمه ایران 26 بهمن 1397
شروع: 1397/11/26 ساعت 11:30 - پایان: 1398/12/29 ساعت 23:59
نتایج آزمون ورودی کد نمایندگی حقیقی آزمون 28 دی 97
شروع: 1397/10/28 ساعت 11:30 - پایان: 1398/12/29 ساعت 23:59
نتایج آزمون ورودی کد نمایندگی حقیقی 14 دی 97
شروع: 1397/10/14 ساعت 11:00 - پایان: 1398/12/29 ساعت 23:59
نتایج آزمون ورودی 5 مهر 1398 | اختصاصی استان کهگیلویه و بویر احمد
شروع: 1398/07/05 ساعت 17:00 - پایان: 1398/12/29 ساعت 23:59
شروع: 1398/11/19 ساعت 10:00 - پایان: 1398/11/29 ساعت 23:59
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر