خانه عمران
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
آزمون های آنلاین 6 مرحله ای ، رشته های عمران و معماری.

شامل 4 آزمون مرحله ای از منابع آزمون و 2 آزمون جامع با سوالات تالیفی و مشابه آزمون اصلی.

پنل آزمون در بازه زمانی اعلامی برای شرکت در هر مرحله آزمون برای ثبت نام کنندگان باز می باشد و تا زمان آزمون جامع فعال می باشد.

جهت دریافت کد شرکت در آزمون از سربرگ ( کارت ورود به جلسه ) می توانید استفاده کنید.

کارنامه آزمون بعد از پایان بازه زمانی آزمون از طریق سربرگ {اعلام نتایج آزمون} قابل مشاهده است.
شروع ثبت نام: 1403/01/20 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1403/05/01 ساعت 08:00
هزینه ثبت نام: 2,500,000 ریال
آزمون های جامع رشته های عمران و معماری.

شامل 2 آزمون جامع با سوالات تالیفی و مشابه آزمون اصلی.

پنل آزمون در بازه زمانی اعلامی برای شرکت در هر مرحله آزمون برای ثبت نام کنندگان باز می باشد.

جهت دریافت کد شرکت در آزمون از سربرگ ( کارت ورود به جلسه ) می توانید استفاده کنید.

کارنامه آزمون بعد از پایان بازه زمانی آزمون از طریق سربرگ {اعلام نتایج آزمون} قابل مشاهده است.
شروع ثبت نام: 1403/02/01 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1403/04/15 ساعت 08:00
هزینه ثبت نام: 1,700,000 ریال
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
شروع: 1403/03/01 ساعت 08:00 - پایان: 1403/03/18 ساعت 22:00
شروع: 1403/03/01 ساعت 14:00 - پایان: 1403/04/05 ساعت 18:00
شروع: 1403/03/18 ساعت 09:00 - پایان: 1403/04/12 ساعت 22:00
شروع: 1403/03/18 ساعت 08:00 - پایان: 1403/04/15 ساعت 22:00
شروع: 1403/04/16 ساعت 15:00 - پایان: 1403/04/17 ساعت 20:00
شروع: 1403/04/16 ساعت 15:00 - پایان: 1403/04/17 ساعت 22:00
شروع: 1403/04/18 ساعت 15:00 - پایان: 1403/04/18 ساعت 20:00
شروع: 1403/04/18 ساعت 15:00 - پایان: 1403/04/18 ساعت 20:00
آزمون های آنلاین
مباحث 5-8-9-12
مدت آزمون: 65 دقیقه
شروع: 1403/03/01 ساعت 15:00 - پایان: 1403/03/18 ساعت 23:00
مباحث 4-5-8-12
مدت آزمون 65 دقیقه
شروع: 1403/03/01 ساعت 08:00 - پایان: 1403/04/05 ساعت 22:00
مباحث 7-9-11-19-21-22
تعداد تست: 31
مدت آزمون 70 دقیقه
شروع: 1403/03/21 ساعت 12:00 - پایان: 1403/04/12 ساعت 22:00
مباحث 7-15-18-19-22-11-21
تعداد تست : 35
مدت آزمون : 82
شروع: 1403/03/21 ساعت 08:00 - پایان: 1403/04/15 ساعت 20:00
شامل 32 تست
مباحث 3-9-21-20و قانون و2 و پیوست6 و دیوار
مدت زمان: 75 دقیقه
شروع: 1403/04/01 ساعت 09:00 - پایان: 1403/04/27 ساعت 19:00
مباحث 9-10-2-پیوست 6 - آیین نامه 2800- قانون و دیوار
مدت آزمون 75 دقیقه
35 تست
شروع: 1403/04/15 ساعت 10:00 - پایان: 1403/04/22 ساعت 22:00
33 سوال . مدت زمان آزمون 70 دقیقه
مباحث 3-4-13-14-16-17-پیوست 6 - قانون -10 و 6
شروع: 1403/04/22 ساعت 16:00 - پایان: 1403/04/31 ساعت 19:00
32 سوال . مدت زمان آزمون 70 دقیقه
مباحث 3-4-13-14-16-17-پیوست 6 - قانون -10 و معلول
شروع: 1403/04/21 ساعت 16:00 - پایان: 1403/04/31 ساعت 23:00
مدت زمان آزمون 150 دقیقه
شروع: 1402/12/14 ساعت 16:00 - پایان: 1402/12/16 ساعت 20:00
مدت زمان آزمون: 170 دقیقه
شروع: 1402/12/14 ساعت 16:00 - پایان: 1402/12/16 ساعت 20:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1403/03/07 ساعت 23:00 - پایان: 1403/03/20 ساعت 23:00
شروع: 1403/03/07 ساعت 10:00 - پایان: 1403/03/25 ساعت 22:00
شروع: 1402/11/09 ساعت 10:00 - پایان: 1402/12/10 ساعت 10:00
شروع: 1402/11/09 ساعت 15:00 - پایان: 1402/11/30 ساعت 10:00
شروع: 1402/12/05 ساعت 18:00 - پایان: 1402/12/12 ساعت 08:00
شروع: 1402/12/05 ساعت 09:00 - پایان: 1402/12/10 ساعت 10:00
شروع: 1402/06/28 ساعت 10:00 - پایان: 1402/07/08 ساعت 22:00
شروع: 1402/07/18 ساعت 23:59 - پایان: 1402/07/22 ساعت 22:00
شروع: 1402/07/18 ساعت 23:00 - پایان: 1402/07/22 ساعت 22:00
شروع: 1402/07/18 ساعت 22:00 - پایان: 1402/07/22 ساعت 22:00
شروع: 1402/07/18 ساعت 22:00 - پایان: 1402/12/10 ساعت 22:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر