موسسه آموزشی ایوان خانه معمار
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
شروع ثبت نام: 1396/11/30 ساعت 08:30 - پایان ثبت نام: 1396/11/01 ساعت 23:59
شروع ثبت نام: 1396/11/10 ساعت 08:30 - پایان ثبت نام: 1396/11/15 ساعت 23:59
شروع ثبت نام: 1396/11/10 ساعت 08:30 - پایان ثبت نام: 1397/11/25 ساعت 23:59
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
شروع: 1397/01/30 ساعت 08:00 - پایان: 1397/02/01 ساعت 08:00
شروع: 1397/01/30 ساعت 08:00 - پایان: 1397/02/01 ساعت 08:00
شروع: 1397/01/30 ساعت 08:00 - پایان: 1397/02/01 ساعت 08:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1397/01/29 ساعت 08:00 - پایان: 1397/02/07 ساعت 08:00
شروع: 1397/01/01 ساعت 08:00 - پایان: 1397/02/07 ساعت 08:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر