موسسه آموزشی ایوان خانه معمار
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
مدت زمان آزمون 150 دقیقه
لطفا بعد از ثبت پاسخ های از صفحه خارج نشوید و پاسخ نامه تشریحی رو مطالعه کنید.
کانال رسمی تلگرام ایوان خانه معمار: archconsultation@
شروع: 1399/04/06 ساعت 08:00 - پایان: 1399/04/06 ساعت 22:00
مدت زمان آزمون 120 دقیقه
لطفا بعد از ثبت پاسخ های از صفحه خارج نشوید و پاسخ نامه تشریحی رو مطالعه کنید.
کانال رسمی تلگرام ایوان خانه معمار: archconsultation@
شروع: 1399/04/06 ساعت 08:00 - پایان: 1399/04/06 ساعت 22:00
مدت زمان آزمون 40دقیقه است
کارنامه آزمون 24 ساعت بعد از شروع آزمون در سایت قرار خواهد گرفت
شروع: 1399/04/07 ساعت 09:00 - پایان: 1399/04/09 ساعت 23:59
مدت زمان آزمون 40دقیقه است
کارنامه آزمون 24 ساعت بعد از شروع آزمون در سایت قرار خواهد گرفت
شروع: 1399/03/13 ساعت 09:00 - پایان: 1399/03/17 ساعت 23:59
نتایج در ساعت 9 صبح روز بعد در اختیار داوطلبین قرار میگیرد.
اطلاعات بیشتر در تگلرام archconsultation@
ایوان خانه معمار
مدت زمان آزمون 60 دقیقه
آزمونک رو به دوستان خودتون معرفی کنید.
شروع: 1399/03/06 ساعت 09:00 - پایان: 1399/03/06 ساعت 22:00
نتایج در ساعت 9 صبح روز بعد در اختیار داوطلبین قرار میگیرد.
اطلاعات بیشتر در تگلرام archconsultation@
ایوان خانه معمار
مدت زمان آزمون 20 دقیقه
آزمونک رو به دوستان خودتون معرفی کنید.
شروع: 1399/03/06 ساعت 09:00 - پایان: 1399/03/06 ساعت 22:00
مشاهده نتیجه آزمون
آزمون جامع (هدیه دوم) 20 تیرماه
شروع: 1399/04/07 ساعت 09:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 23:59
آزمون جامع (هدیه دوم) 20 تیرماه
شروع: 1399/04/07 ساعت 09:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 23:59
شروع: 1399/03/08 ساعت 09:00 - پایان: 1399/03/25 ساعت 23:59
شروع: 1399/03/07 ساعت 09:00 - پایان: 1399/03/14 ساعت 23:59
شروع: 1399/03/07 ساعت 09:00 - پایان: 1399/03/14 ساعت 23:59
شروع: 1399/03/01 ساعت 09:00 - پایان: 1399/03/01 ساعت 23:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر