موسسه آموزشی ایوان خانه معمار
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
مدت زمان آزمون 150 دقیقه
لطفا بعد از ثبت پاسخ های از صفحه خارج نشوید و پاسخ نامه تشریحی رو مطالعه کنید.
فیلم های پاسخ تشریحی سوالات 12 ساعت پس از پایان آزمون در کانال رسمی تلگرام ایوان خانه معمار به آدرس (archconsultation@) قرار میگیرد.
شروع: 1398/07/19 ساعت 08:00 - پایان: 1398/07/19 ساعت 22:00
مدت زمان آزمون 120 دقیقه
لطفا بعد از ثبت پاسخ های از صفحه خارج نشوید و پاسخ نامه تشریحی رو مطالعه کنید.
فیلم های پاسخ تشریحی سوالات 12 ساعت پس از پایان آزمون در کانال رسمی تلگرام ایوان خانه معمار به آدرس (archconsultation@) قرار میگیرد.
شروع: 1398/07/19 ساعت 08:00 - پایان: 1398/07/19 ساعت 22:00
مشاهده نتیجه آزمون
فیلم های پاسخ تشریحی سوالات 12 ساعت پس از پایان آزمون در کانال رسمی تلگرام ایوان خانه معمار به آدرس (archconsultation@) قرار میگیرد.
شروع: 1398/07/19 ساعت 23:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 23:00
فیلم های پاسخ تشریحی سوالات 12 ساعت پس از پایان آزمون در کانال رسمی تلگرام ایوان خانه معمار به آدرس (archconsultation@) قرار میگیرد.
شروع: 1398/07/19 ساعت 23:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 23:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر