موسسه آموزشی ایوان خانه معمار
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
شروع ثبت نام: 1399/04/28 ساعت 09:00 - پایان ثبت نام: 1399/04/29 ساعت 23:59
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
مدت زمان آزمون 40 دقیقه
شروع: 1399/12/15 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/15 ساعت 23:59
مدت زمان آزمون 30 دقیقه
شروع: 1399/12/15 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/15 ساعت 23:59
مدت زمان آزمون 120 دقیقه
لطفا بعد از ثبت پاسخ های از صفحه خارج نشوید و پاسخ نامه تشریحی رو مطالعه کنید.
کانال رسمی تلگرام ایوان خانه معمار: archconsultation@
شروع: 1399/12/01 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/01 ساعت 20:00
مدت زمان آزمون 150 دقیقه
لطفا بعد از ثبت پاسخ های از صفحه خارج نشوید و پاسخ نامه تشریحی رو مطالعه کنید.
کانال رسمی تلگرام ایوان خانه معمار: archconsultation@
شروع: 1399/12/01 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/01 ساعت 20:00
مدت زمان آزمون 150دقیقه است.
در پایان جهت تکمیل فرآیند آزمون ، اتمام آزمون را انجام دهید و پاسخ نامه تشریحی را مطالعه کنید.
کارنامه آزمون 24 ساعت بعد از شروع آزمون در سایت قرار خواهد گرفت.

*مشاوره رایگان با اساتید دوره های نظام مهندسی*

تلفن : 22886447 -021
شروع: 1399/06/29 ساعت 10:00 - پایان: 1399/06/30 ساعت 20:00
مدت زمان آزمون 40 دقیقه است.
در پایان جهت تکمیل فرآیند آزمون ، اتمام آزمون را انجام دهید و پاسخ نامه تشریحی را مطالعه کنید.
کارنامه آزمون 24 ساعت بعد از شروع آزمون در سایت قرار خواهد گرفت.

*مشاوره رایگان با اساتید دوره های نظام مهندسی*

تلفن : 22886447 -021
شروع: 1399/06/05 ساعت 09:00 - پایان: 1399/06/06 ساعت 23:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1399/12/02 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/10 ساعت 23:59
شروع: 1399/12/02 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/10 ساعت 23:59
شروع: 1399/11/18 ساعت 08:00 - پایان: 1399/11/25 ساعت 23:59
شروع: 1399/11/18 ساعت 08:00 - پایان: 1399/11/25 ساعت 23:59
شروع: 1399/11/05 ساعت 08:00 - پایان: 1399/11/12 ساعت 23:59
شروع: 1399/11/05 ساعت 08:00 - پایان: 1399/11/12 ساعت 23:59
*مشاوره رایگان با اساتید دوره های نظام مهندسی*

تلفن : 22886446 -021
شروع: 1399/06/31 ساعت 10:00 - پایان: 1399/07/15 ساعت 23:59
*مشاوره رایگان با اساتید دوره های نظام مهندسی*

تلفن : 22886446 -021
شروع: 1399/06/06 ساعت 09:00 - پایان: 1399/06/20 ساعت 23:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر