موسسه آموزشی ایوان خانه معمار
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
شروع ثبت نام: 1399/04/28 ساعت 09:00 - پایان ثبت نام: 1399/04/29 ساعت 23:59
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
مدت زمان آزمون 150 دقیقه
لطفا بعد از ثبت پاسخ های از صفحه خارج نشوید و پاسخ نامه تشریحی رو مطالعه کنید.
کانال رسمی تلگرام ایوان خانه معمار: archconsultation@
شروع: 1400/03/07 ساعت 08:00 - پایان: 1400/03/07 ساعت 20:00
مدت زمان آزمون 120 دقیقه
لطفا بعد از ثبت پاسخ های از صفحه خارج نشوید و پاسخ نامه تشریحی رو مطالعه کنید.
کانال رسمی تلگرام ایوان خانه معمار: archconsultation@
شروع: 1400/03/07 ساعت 08:00 - پایان: 1400/03/07 ساعت 20:00
مدت زمان آزمون 40 دقیقه
شروع: 1399/12/15 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/15 ساعت 23:59
مدت زمان آزمون 30 دقیقه
شروع: 1399/12/15 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/15 ساعت 23:59
مدت زمان آزمون 150دقیقه است.
در پایان جهت تکمیل فرآیند آزمون ، اتمام آزمون را انجام دهید و پاسخ نامه تشریحی را مطالعه کنید.
کارنامه آزمون 24 ساعت بعد از شروع آزمون در سایت قرار خواهد گرفت.

*مشاوره رایگان با اساتید دوره های نظام مهندسی*

تلفن : 22886447 -021
شروع: 1399/06/29 ساعت 10:00 - پایان: 1399/06/30 ساعت 20:00
مدت زمان آزمون 40 دقیقه است.
در پایان جهت تکمیل فرآیند آزمون ، اتمام آزمون را انجام دهید و پاسخ نامه تشریحی را مطالعه کنید.
کارنامه آزمون 24 ساعت بعد از شروع آزمون در سایت قرار خواهد گرفت.

*مشاوره رایگان با اساتید دوره های نظام مهندسی*

تلفن : 22886447 -021
شروع: 1399/06/05 ساعت 09:00 - پایان: 1399/06/06 ساعت 23:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1400/03/08 ساعت 08:00 - پایان: 1400/03/15 ساعت 23:59
شروع: 1400/03/08 ساعت 08:00 - پایان: 1400/03/15 ساعت 23:59
شروع: 1399/12/16 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
شروع: 1399/12/16 ساعت 08:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
*مشاوره رایگان با اساتید دوره های نظام مهندسی*

تلفن : 22886446 -021
شروع: 1399/06/31 ساعت 10:00 - پایان: 1399/07/15 ساعت 23:59
*مشاوره رایگان با اساتید دوره های نظام مهندسی*

تلفن : 22886446 -021
شروع: 1399/06/06 ساعت 09:00 - پایان: 1399/06/20 ساعت 23:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر