تحقیق در عملیات کنکور ارشد و دکتری مهندسی صنایع
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
در این آزمون صرفا دانشجویان دوره های درس و تست و نکته و تست مهندس ایمن پور در موسسه پژوهش امکان ثبت نام دارند.
شروع ثبت نام: 1400/07/01 ساعت 00:00 - پایان ثبت نام: 1400/07/21 ساعت 14:00
جهت اطلاع از برنامه آزمونها به سایت or12.ir مراجعه بفرمایید.
شروع ثبت نام: 1398/09/09 ساعت 00:00 - پایان ثبت نام: 1399/12/29 ساعت 00:00
آزمونهای آنلاین آزمایشی طبقه بندی شده همراه با دوره تابستان تحقیق در عملیات مهندس ایمن پور
موسسه پژوهش - ارشد99 و دکتری99 مهندسی صنایع

در تابستان و پاییز سال 98 پنج مرحله آزمون آزمایشی احتمالا مطابق برنامه زیر خواهیم داشت:
بودجه بندی و زمان دقیق برگزاری آزمونها در کانال تلگرام @OR12_ir قابل دریافت است.
این آزمونها مطابق با برنامه دوره #تابستان من برگزار خواهد شد و شرکت برای عموم داوطلبان #آزاد و #رایگان است و در نتیجه در کل #کشور برگزار می شود، با توجه به استقبال مناسب از آزمونهای #ارشد98 حدس میزنم جمعیت قابل توجهی خواهیم داشت.
لطفا کمک کنید و اطلاع رسانی کنید تا همه از این امکانات #رایگان استفاده کنند.
شروع ثبت نام: 1398/02/20 ساعت 01:00 - پایان ثبت نام: 1399/02/31 ساعت 12:00
اگر مرحله اول را ثبت نام کرده اید نیازی به ثبت نام مجدد نیست. این آزمون ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد صنایع سال 1398 است،
کانال تلگرام: OR12_ir@
شروع ثبت نام: 1398/01/06 ساعت 18:00 - پایان ثبت نام: 1398/01/13 ساعت 18:00
این آزمون ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد صنایع سال 1398 است،
کانال تلگرام: OR12_ir@
شروع ثبت نام: 1397/12/26 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1398/01/06 ساعت 18:00
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
آزمون تحقیق در عملیات 1 ویژه دانشجویان دوره های نکته و تست و درس و تست مهندس ایمن پور در موسسه پژوهش برگزار می شود.
شروع: 1400/07/21 ساعت 07:00 - پایان: 1400/07/21 ساعت 21:10
چهارمین آزمون رایگان تحقیق در عملیات 1و2 جهت آمادگی آزمون کنکور کارشناسی ارشد و دکتری 1399 در تابستان 1398 است.
شرکت در این آزمونها برای عموم آزاد است و لطفا در گروه های دانشجویی اطلاع رسانی کنید.
50دقیقه مدت زمان برگزاری آزمون است. از ساعت 9 الی 22 روز سه شنبه 7 آبان امکان انجام آزمون وجود دارد. قبل و خارج از این ساعات با کلیک روی نام آزمون مجدد به صفحه اطلاعیه بازخواهید گشت و تنها در همین ساعات امکان برگزاری وجود دارد. حتما قبل از شروع آزمون اطلاعیه مربوطه را در صفحه اول مطالعه بفرمایید.
موفق باشید
امیر ایمن پور
شروع: 1398/08/07 ساعت 07:00 - پایان: 1398/08/07 ساعت 22:00
سومین آزمون رایگان تحقیق در عملیات 1و2 جهت آمادگی آزمون کنکور کارشناسی ارشد و دکتری 1399 در تابستان 1398 است.
شرکت در این آزمونها برای عموم آزاد است و لطفا در گروه های دانشجویی اطلاع رسانی کنید.
50دقیقه مدت زمان برگزاری آزمون است. از ساعت 9 الی 21 روز سه شنبه 16 مهر امکان انجام آزمون وجود دارد. قبل و خارج از این ساعات با کلیک روی نام آزمون مجدد به صفحه اطلاعیه بازخواهید گشت و تنها در همین ساعات امکان برگزاری وجود دارد. حتما قبل از شروع آزمون اطلاعیه مربوطه را در صفحه اول مطالعه بفرمایید.
موفق باشید
امیر ایمن پور
شروع: 1398/07/16 ساعت 06:00 - پایان: 1398/07/16 ساعت 21:00
دومین آزمون رایگان تحقیق در عملیات 1و2 جهت آمادگی آزمون کنکور کارشناسی ارشد و دکتری 1399 در تابستان 1398 است.
شرکت در این آزمونها برای عموم آزاد است و لطفا در گروه های دانشجویی اطلاع رسانی کنید.
50دقیقه مدت زمان برگزاری آزمون است. از ساعت 9 الی 21 روز سه شنبه 26 شهریور امکان انجام آزمون وجود دارد. قبل و خارج از این ساعات با کلیک روی نام آزمون مجدد به صفحه اطلاعیه بازخواهید گشت و تنها در همین ساعات امکان برگزاری وجود دارد. حتما قبل از شروع آزمون اطلاعیه مربوطه را در صفحه اول مطالعه بفرمایید.
موفق باشید
امیر ایمن پور
شروع: 1398/06/26 ساعت 00:00 - پایان: 1398/06/26 ساعت 22:00
اولین آزمون رایگان تحقیق در عملیات 1و2 جهت آمادگی آزمون کنکور کارشناسی ارشد و دکتری 1399 در تابستان 1398 است.
شرکت در این آزمونها برای عموم آزاد است و لطفا در گروه های دانشجویی اطلاع رسانی کنید.
50دقیقه مدت زمان برگزاری آزمون است. از ساعت 9 صبح یک شنبه 27 مرداد تا ساعت 12روز دوشنبه 28 مرداد 98 امکان انجام آزمون وجود دارد. قبل و خارج از این ساعات با کلیک روی نام آزمون مجدد به صفحه اطلاعیه بازخواهید گشت و تنها در همین ساعات امکان برگزاری وجود دارد. حتما قبل از شروع آزمون اطلاعیه مربوطه را در صفحه اول مطالعه بفرمایید.
موفق باشید
امیر ایمن پور
شروع: 1398/05/26 ساعت 09:00 - پایان: 1398/05/28 ساعت 21:30
آزمون آنلاین پنجم نیز بصورت جامع بوده و با توجه به اینکه شامل هر دو درس تحقیق در عملیات و آمار و احتمال است، 100 دقیقه مدت زمان برگزاری آزمون است. از ساعت 10 صبح تا ساعت 21 روز یکشنبه مورخ 19 خرداد ماه 98 امکان انجام آزمون وجود دارد. قبل و خارج از این ساعات با کلیک روی نام آزمون مجدد به صفحه اطلاعیه بازخواهید گشت و تنها در همین ساعات امکان برگزاری وجود دارد. حتما قبل از شروع آزمون اطلاعیه مربوطه را در صفحه اول مطالعه بفرمایید.
این آزمون ویژه آمادگی آزمون کنکور کارشناسی مهندسی صنایع سال 1398 است.
شروع: 1398/03/19 ساعت 10:00 - پایان: 1398/03/20 ساعت 05:00
آزمون آنلاین چهارم نیز بصورت جامع بوده و با توجه به اینکه شامل هر دو درس تحقیق در عملیات و آمار و احتمال است، 100 دقیقه مدت زمان برگزاری آزمون است. از ساعت 10 صبح تا ساعت 21 روز جمعه مورخ 20 اردیبهشت ماه 98 امکان انجام آزمون وجود دارد. قبل و خارج از این ساعات با کلیک روی نام آزمون مجدد به صفحه اطلاعیه بازخواهید گشت و تنها در همین ساعات امکان برگزاری وجود دارد. حتما قبل از شروع آزمون اطلاعیه مربوطه را در صفحه اول مطالعه بفرمایید.
این آزمون ویژه آمادگی آزمون کنکور کارشناسی مهندسی صنایع سال 1398 است.
شروع: 1398/02/20 ساعت 10:00 - پایان: 1398/02/20 ساعت 22:00
آزمون سوم نیز بصورت جامع بوده و 50 دقیقه مدت زمان برگزاری آزمون است. از ساعت 6 صبح تا ساعت 21 روز چهارشنبه مورخ 21 فروردین ماه 98 امکان انجام آزمون وجود دارد. قبل و بعد از این ساعات با کلیک روی نام آزمون مجدد به صفحه اطلاعیه بازخواهید گشت و تنها در همین ساعات امکان برگزاری وجود دارد. حتما قبل از شروع آزمون اطلاعیه مربوطه را در صفحه اول مطالعه بفرمایید.
این آزمون ویژه آمادگی آزمون کنکور کارشناسی مهندسی صنایع سال 1398 است.
شروع: 1398/01/21 ساعت 06:00 - پایان: 1398/01/21 ساعت 22:00
آزمون دوم نیز بصورت جامع بوده و 50 دقیقه مدت زمان برگزاری آزمون است. از ساعت 6 صبح تا ساعت 22 روز چهارشنبه مورخ چهاردهم فروردین ماه 98 امکان انجام آزمون وجود دارد. قبل و بعد از این ساعات با کلیک روی نام آزمون مجدد به صفحه اطلاعیه بازخواهید گشت و تنها در همین ساعات امکان برگزاری وجود دارد. حتما قبل از شروع آزمون اطلاعیه مربوطه را در صفحه اول مطالعه بفرمایید.
این آزمون ویژه آمادگی آزمون کنکور کارشناسی مهندسی صنایع سال 1398 است.
شروع: 1398/01/14 ساعت 06:00 - پایان: 1398/01/14 ساعت 22:00
مشاهده نتیجه آزمون
این آزمون صرفا جهت خود ارزیابی شما بوده است و رتبه و درصد شما فقط در مقایسه با خودتان اهمیت دارد و نه دیگر داوطلبان

پبه امید موفقیت های بیشتر
شروع: 1400/07/21 ساعت 09:00 - پایان: 1400/07/30 ساعت 23:00
شروع: 1398/03/20 ساعت 07:00 - پایان: 1398/03/31 ساعت 22:00
شروع: 1398/02/21 ساعت 00:00 - پایان: 1398/12/29 ساعت 00:00
شروع: 1398/01/21 ساعت 00:00 - پایان: 1398/12/29 ساعت 00:00
شروع: 1398/01/14 ساعت 00:00 - پایان: 1398/12/29 ساعت 00:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر