مرکز آزمون شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
سلام
این ثبت نام به صورت آزمایشی ساخته شده است.
هزینه ثبت نام در این آزمون به ازای هر نفر 10000 ریال می باشد.
شروع ثبت نام: 1394/07/01 ساعت 00:00 - پایان ثبت نام: 1405/01/01 ساعت 00:00
هزینه ثبت نام: 10,000 ریال
سلام
این ثبت نام به صورت آزمایشی ساخته شده است.
ثبت نام در این آزمون رایگان است.
شروع ثبت نام: 1394/01/01 ساعت 00:00 - پایان ثبت نام: 1405/01/01 ساعت 00:00
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
این کارت ورود به جلسه به صورت نمایشی ثبت شده است.
برای مشاهده کارت ورود به جلسه کد داوطلبی زیر را ثبت کنید.
کد داوطلبی: 10001
شروع: 1394/01/01 ساعت 00:00 - پایان: 1405/01/01 ساعت 00:00
آزمون های آنلاین
این یک آزمون آنلاین نمایشی است.
وقت آزمون ۶۰ دقیقه و نمره منفی ندارد.

برای شرکت در آزمون از کد و رمز ورود زیر استفاده کنید:
کد: 10001
رمز: 123456
شروع: 1394/01/01 ساعت 08:00 - پایان: 1405/01/01 ساعت 08:00
مشاهده نتیجه آزمون
این کارنامه به صورت نمایشی ثبت شده است.
برای مشاهده کارنامه کد داوطلبی زیر را ثبت کنید.
کد داوطلبی: 10003
شروع: 1394/01/01 ساعت 08:00 - پایان: 1405/01/01 ساعت 23:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر