موسسه آموزش عالی آرمان
اطلاعیه ها
هیچ خبر یا اطلاعیه ای ثبت نشده است.
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
شروع: 1396/07/21 ساعت 08:00 - پایان: 1396/07/21 ساعت 22:00
شروع: 1396/08/04 ساعت 00:00 - پایان: 1396/08/05 ساعت 20:00
شروع: 1396/08/26 ساعت 00:00 - پایان: 1396/09/03 ساعت 20:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1396/07/15 ساعت 08:00 - پایان: 1396/07/15 ساعت 20:00
نتایج آزمون جامع 1 اعلام شد
شروع: 1396/07/23 ساعت 08:00 - پایان: 1396/08/23 ساعت 08:00
نتایج آزمون جامع مرحله 2 اعلام شد.
شروع: 1396/08/10 ساعت 18:00 - پایان: 1396/09/10 ساعت 18:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر