سامانه جامع برخط معمار،اولین سامانه آزمون های آنلاین نظام مهندسی
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
شروع ثبت نام: 1396/10/15 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1396/11/11 ساعت 23:55
هزینه ثبت نام: 400,000 ریال
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
شروع: 1396/10/11 ساعت 08:00 - پایان: 1396/11/01 ساعت 08:00
شروع: 1396/10/25 ساعت 08:00 - پایان: 1396/11/01 ساعت 08:00
شروع: 1396/10/24 ساعت 08:00 - پایان: 1396/11/01 ساعت 08:00
شروع: 1396/10/24 ساعت 08:00 - پایان: 1396/11/01 ساعت 08:00
آزمون های آنلاین
شروع: 1396/09/30 ساعت 23:00 - پایان: 1396/10/01 ساعت 23:00
شروع: 1396/09/30 ساعت 23:00 - پایان: 1396/10/01 ساعت 23:00
شروع: 1396/10/15 ساعت 05:00 - پایان: 1396/10/17 ساعت 23:00
شروع: 1396/10/15 ساعت 05:00 - پایان: 1396/10/17 ساعت 23:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1396/10/01 ساعت 08:00 - پایان: 1396/10/15 ساعت 08:00
شروع: 1396/10/01 ساعت 08:00 - پایان: 1396/10/15 ساعت 08:00
شروع: 1396/10/17 ساعت 08:00 - پایان: 1396/10/24 ساعت 08:00
شروع: 1396/10/17 ساعت 08:00 - پایان: 1396/10/24 ساعت 08:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر