سامانه جامع برخط معمار،اولین سامانه آزمون های آنلاین نظام مهندسی
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
3 مرحله آزمون جامع خواهیم داشت.
هر آزمون به مبلغ 25.000 تومان و مجموعا 75.000 تومان
توجه کنید به مناسب نزدیک شدن به سال نو،آکادمی معماران جوان برای اعضا ویژه خود تخفیف قرار داده است. ثبت نام در سه آزمون جامع تنها 60.000 تومان خواهد بود.
این فرصت را از دست ندهید
شروع ثبت نام: 1397/01/16 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1397/01/25 ساعت 23:55
هزینه ثبت نام: 250,000 ریال
با توجه به احتمال فیلترینگ شدن تلگرام،همچنین جهت دریافت پیامک های تبلیغاتی - آموزشی و اطلاع رسانی از اخبار آکادمی معماران جوان لطفا در این قسمت مشخصات خود را کامل وارد نمایید. تا از مطالب رایگان ما بهره مند شوید.
همچنین سایت آکادمی معماران جوان به همراه شماره همراه مدیریت آکادمی را به خاطر بسپارید.
سایت آموزشی
www.arc-pro.ir
ارتباط با مدیریت آکادمی
0935-8818867
شروع ثبت نام: 1397/01/01 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1398/01/01 ساعت 08:00
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
کارت ورود به جلسه آزمون جامع نظارت شماره 1
شروع: 1397/01/28 ساعت 08:00 - پایان: 1397/01/30 ساعت 23:55
کارت ورود به جلسه آزمون جامع اجرا شماره 1
شروع: 1397/01/28 ساعت 08:00 - پایان: 1397/01/30 ساعت 23:55
آزمون های آنلاین
آزمون جامع نظارت معماری شماره 1
شروع: 1397/01/31 ساعت 05:00 - پایان: 1397/02/01 ساعت 23:55
آزمون جامع اجرا معماری شماره 1
شروع: 1397/01/31 ساعت 05:00 - پایان: 1397/02/01 ساعت 23:55
مشاهده نتیجه آزمون
نتایج آزمون مرحله ششم نظارت از فاز دو
شروع: 1397/01/26 ساعت 08:00 - پایان: 1397/02/05 ساعت 23:00
نتایج آزمون مرحله ششم اجرا از فاز یک
شروع: 1397/01/26 ساعت 08:00 - پایان: 1397/02/05 ساعت 23:45
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر