سامانه آزمون باشگاه المپیاد طلایی ها
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
شروع ثبت نام: 1397/10/23 ساعت 11:15 - پایان ثبت نام: 1397/10/28 ساعت 23:59
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
آزمون های آنلاین
شروع: 1397/10/29 ساعت 10:00 - پایان: 1397/10/30 ساعت 23:59
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1397/10/28 ساعت 20:00 - پایان: 1397/11/15 ساعت 23:00
شروع: 1397/10/28 ساعت 20:00 - پایان: 1397/11/15 ساعت 23:00
شروع: 1397/10/28 ساعت 20:00 - پایان: 1397/11/15 ساعت 23:00
شروع: 1397/10/28 ساعت 20:00 - پایان: 1397/11/15 ساعت 23:00
شروع: 1397/10/28 ساعت 20:00 - پایان: 1397/11/15 ساعت 23:00
شروع: 1397/10/28 ساعت 20:00 - پایان: 1397/11/15 ساعت 23:00
شروع: 1397/11/01 ساعت 16:30 - پایان: 1397/11/15 ساعت 23:59
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر