سامانه آزمون باشگاه المپیاد طلایی ها
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
شروع ثبت نام: 1396/11/15 ساعت 17:20 - پایان ثبت نام: 1397/01/23 ساعت 15:10
هزینه ثبت نام: 670,000 ریال
شروع ثبت نام: 1396/11/15 ساعت 17:20 - پایان ثبت نام: 1397/01/23 ساعت 15:10
هزینه ثبت نام: 470,000 ریال
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
شروع: 1397/01/23 ساعت 09:00 - پایان: 1397/01/23 ساعت 23:59
شروع: 1397/01/23 ساعت 09:00 - پایان: 1397/01/23 ساعت 23:59
شروع: 1397/01/23 ساعت 09:00 - پایان: 1397/01/23 ساعت 23:59
شروع: 1397/01/23 ساعت 09:00 - پایان: 1397/01/23 ساعت 23:59
آزمون های آنلاین
هیچ آزمون آنلاینی ثبت نشده است است.
مشاهده نتیجه آزمون
هیچ نتیجه آزمونی ثبت نشده است است.
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر